Aquilina, vårt nya adressregister för mindre organisationer.

Aquilina är vårt adressregister för mindre kunder. Aquilina är lättanvänt, och finns i två licensformat: open source, eller kommersiell licens.

Målgruppen är mindre föreningar, kring 1000 - 5000 gåvogivare, medlemmar  eller prenumeranter, och sådana som inte har så avancerade behov som vår större produkt, Aquila, täcker. Använder man bara kärnan av Aquilina kan man ha nytta av systemet för ännu mindre föreningar. (Vår minsta kund har bara 300 gåvogivare i sitt register). Givetvis går det att använda Aquilina för större organisationer eftersom vi använder Oracle som databas, så det finns inga begränsningar i antalet poster i databasen. Det är i första hand kravet på funktionalitet som styr.

Som rapportgenerator använder vi normalt Crystal Reports. En del rapporter är fasta och inbyggda i systemet, tex OCR-inbetalningslistan, konteringsrapporter mm.

Ladda ned en beskrivning av systemet.

 

Open Source

Kontakta oss för mer information om du vill vara med och utveckla systemet. Närmare beskrivning av systemet och anvisningar för hur man kommer åt källkoden, samt anvisningar för hur de anpassningar som görs av olika utvecklare testas och förs in i huvud-källkoden får du om du kontaktar oss.

 

Mobil-applikation

För närvarande testar vi att utveckla en lite underhållsapplikation för Aquilina som ligger i Mobilen, för att kunna sköta inläggning av nya medlemmar, och adressändringar direkt i mobilen. Applikation kommer att finnas under Android och iPhone/IPad.