Affärsidé

Vi tillhandahåller system- och webb-lösningar samt  konsulttjänster till kunder med behov av hantering av insamlingsverksamhet, prenumerationer, medlemskap, epostkampanjer och liknande, på ett sätt som stärker deras service till sina intressenter och sänker deras kostnader och ökar deras intäkter.

Fokus ligger på att skapa mycket flexibla, funktionsrika system till låga kostnader jämfört med andra liknande system.

Strategi

Vi skall vara ett litet bolag med ett optimalt antal kunder så att vi kan hålla en mycket hög servicenivå till alla kunder, både stora och små.

Bolagsledning

Per-Olof Hermansson, som har över 25 års erfarenhet inom nischen insamlingsverksamhet, prenumerations- och medlemshantering. Övriga konsulter har 10-15 års erfarenhet av IT-teknik. Vi köper den kompetens vi behöver tillfälligt (t.ex hårdvara, nätverk mm) via ett konsultnätverk vi är med i.