Tjänster

Vår kompetens: Kundnisch och teknik

Den viktigaste kompetensen vi har är vår erfarenhet av kundområdet: Kontaktdatabaser (CRM), samt prenumerations- och medlemshantering, med dessa många varianter. Denna kompetens är grunden för vår verksamhet. Denna kopplar vi ihop med den tekniska kompetensen för att skapa system eller lösningar som hjälper kunderna att få effektiva och kvalitetsäkra system. I grunden är konsultjänsterna just att para ihop dessa två kompetensområden. Förutom konsulttjänster kring våra produkter Aquila och Cassiopeia utvecklar vi även kundanpassade lösningar och system.

Vi använder oss av Agile-tänkande vid utveckling och offererar system till fasta priser om så önskas.

Vår tekniska kompetens omfattar följande verktyg och områden.

Databaser

Programmering
 • Oracle
 • MySQL
 • MS SQL
 • PostgresSQL
 • Pervasive SQL (tidigare Btrieve)
 • Access
 • eDeveloper Magic
 • SQL
 • Ruby
 • Java
 • C++
Internet/programmeringRapport- och statistikverktyg
 • Ruby on Rails med AJAX
 • PHP
 • HTML, XHTML, CSS
 • JSP med Java-servlets
 • Apache HTTP-Server
 • Jakarta Tomcat med Struts
 • Velocity
 • Crystal Reports
Support Klicka på länken för att göra en support- eller felanmälan
Support-/felanmälan