Epostsystem för massutskick 

Vårt kampanjprogram för epostutskick var från början en modul i Aquila, för utskick av kampanjbrev via epost. Idag är det ett eget program, Cassiopeia, som kan kopplas till databaser och hämta information därifrån för personaliserade epostmeddelanden. Man kan spara brev och återanvända dem.

Vi skräddarsyr också till låg kostnad epostutskickssystem baserade på Joomla, ett av världens mest använda CMS-verktyg. 

Vi är också partner till världens ledande tillverkare av epost-kampanjprogram, Arial Software. Deras Campaign Enterprise 9 är den ledande produkten på marknaden för volymkampanjutskick via epost. Den är webb-baserad och har funktioner för full integrering mot databaser, automatisk avbeställning och beställning, hantering av studsar, kontroll av vilka som öppnar epostmeddelandet m.m

Campaign Enterprise

Picture 

Klicka på bilden om du vill ladda ner en demoversion.

 

Vi är även återförsäljare av ett mindre, men dock mycket kraftfullt system: GroupMail 5.

GroupMail 5

 Bild på paket

Klicka här om du vill ladda ned en gratisversion. Du kan sedan uppgrader till Personal Edition, Business Edition eller Marketing Pack. Kontakt oss för pris.