Internet

I framtiden blir det allt viktigare att på ett decentraliserat sett sköta uppgifter. Detta sker bäst genom Internet.

Tre internetmoduler till Aquila

Prenumeranter och medlemmar kan anmäla sig via internet, och lägga upp namn, adress, telefon mm, samt senare logga in och underhålla detta data, som avbeställa. De kan även se viss annan data, t.ex utskickade fakturor och reskontran.

Våra kunder kan lägga upp prenumeranter och medlemmar med grundläggande data, och sköta underhåll av detta, samt se vissa data, t.ex. reskontran.

Samlingsbetalare och kommissionärer kan logga in och sköta sina beställningar: avbeställa, underhålla adresser, rapportera reklamationer, 
samt göra förnyelse- och nybeställningar.

Hemsidor, CMS-portaler, bloggar

Vi utvecklar hemsidor, bloggar och informationssystem för webben. Dessa gör vi med hjälp av ett s.k. Content Management System (CMS), vilket gör att kunden själv kan uppdatera innehållet med nya sidor, förändra och underhålla befintliga sidor, samt sätta publiceringsdatum så att gamla sidor automatist tas bort från hemsidan.

Våra verktyg stödjer XHTML, CSS (Cascading Style Sheets) och AJAX.

Tekniksnack om internet

Vårt stora system kräver Windows på klientnivå samt Windows Server eller UNIX på servernivå.

Som databas använder vi MySQL, PostgresSQL, Pervasive SQL eller Oracle, den senare är världsledande på marknaden för framförallt riktigt tunga databaser.

Utveckling görs med SQL (ibäddat i program och med logik i databasen), samt eDeveloper Magic och Crystal Reports för rapporter.

Som standardlösning för mindre organisationer och mindre tidningar använder vi oss av Joomla som är PHP-baserat, och med MySQL som databas.

För skräddarsydd webb-utveckling och för våra webb-moduler använder vi den mycket uppmärksammade Ruby on Rails. Ruby on Rails är jämfört med dessa oöverträffad i effektivitet och är mycket lättare att driftsätta och underhålla.

Ruby on Rails har inbyggt stöd för AJAX (asynkron datahantering) vilket gör att sidorna i sitt beteende mer liknar vanliga Windows-sidor, browserna hämtar inte hela sidan vid uppdatering, och man kan göra snabbfunktionsanrop så att man inte behöver använda musen så mycket som vid äldre teknik.

Ruby on Rails är den mest spännande tekniken som kommit fram för internet under det senaste decenniet, och kompletterar vår nuvarande Windows-teknik med något som vi saknat för webben: Det är en Rapid Application Development and Deployment-miljö, dvs en miljö som stödjer iterativa utvecklingsmetoder som brukar benämnas Agile. Detta gör att vi kan utveckla och underhålla snabb, med tidsramar och budgetramar som håller.