Hjälper organisationer med register och databaser

Våra kunder

Vi har specialiserat oss på system för insamlings-, prenumerations-, och medlemshantering. Vi har även system för massutskick av epost med koppling till det gemensamma databassystemet.

Våra kunder består av organisationer som har särskilda behov av system för kontaktstöd, administration av massrelationer samt behov av återkommande masspridning av information.

Våra kunder är allt från små föreningar med några hundra medlemmar till riksorganisationer med tiotusentals medlemmar.

Ny kund - hösten 2019

Vi kommer under hösten installera Aquila som CRM-system till TV-kanelen Himlen TV7, för deras behov av utskick av nyhetsbrevm, epost och insamling av gåvor.

Aquila på Server med Remote Desktop

Systemet Aquila är installerat på Widows Server 2016 med RDP (Remote Desktop), Oracle som databas, och med GroupMail för utskick av fakturor via epost, samt leverans av PDF-tidning för de som vill ha detta via epost istället för papper eller fysisk tidning.