Hjälper organisationer med register och databaser

Tjänster

Vår kompetens: Kundnisch och teknik

Den viktigaste kompetensen vi har är vår erfarenhet av kundområdet: Kontaktdatabaser (CRM), samt prenumerations- och medlemshantering, med dessa många varianter. Denna kompetens är grunden för vår verksamhet. Denna kopplar vi ihop med den tekniska kompetensen för att skapa system eller lösningar som hjälper kunderna att få effektiva och kvalitetsäkra system. I grunden är konsultjänsterna just att para ihop dessa två kompetensområden. Förutom konsulttjänster kring våra produkter Aquila och Cassiopeia utvecklar vi även kundanpassade lösningar och system.

Vi använder oss av Agile-tänkande vid utveckling och offererar system till fasta priser om så önskas.

Vår tekniska kompetens omfattar följande verktyg och områden.

Databaser
 • Oracle
 • MySQL
 • MS SQL
 • Pervasive SQL (tidigare Btrieve)
 • Access
Programmering
 • eDeveloper Magic
 • SQL
Internet/programmering
 • Aware IM
 • Angular med Typescript
 • HTML, XHTML, CSS
 • PHP
 • Apache HTTP-Server
 • Tomcat med Struts
Rapport- och statistikverktyg
 • Crystal Reports