Hjälper organisationer med register och databaser

Internet

I framtiden blir det allt viktigare att på ett decentraliserat sett sköta uppgifter. Detta sker bäst genom Internet, och det finns ett antal tekniska lösningar som använder internet som informationsbärare.

Man kan installera Aquila (el. Aquilina) på en Virtuell Server på Internet, en Windows Server med Remote Desktop och jobba från olika datorer oavsett var man befinner sig.

Man kan också ha databasen Oracle på en Server på internet och installera program och rapporter lokalt i den egna datorn, och ha en uppkoppling för datahämtning via internet.

Man kan också skapa begränsade webmoduler enligt nedan.

Koppla hemsida till Aquilas databas

Det går att utveckla hemsidan så att prenumeranter och medlemmar kan anmäla sig via internet, och lägga upp namn, adress, telefon mm, samt senare logga in och underhålla detta data, som avbeställa. T.ex skulle man kunna göra en vy där de kan se viss annan data, t.ex utskickade fakturor och reskontran.

En sådan koppling blir skräddarsydd för varje kunds behov, och kan vara ett samarbete med er befintliga konsult för hemsidan.

Hemsidor, CMS-portaler, bloggar

Vi utvecklar hemsidor, bloggar och informationssystem för webben. Dessa gör vi med hjälp av ett s.k. Content Management System (CMS), vilket gör att kunden själv kan uppdatera innehållet med nya sidor, förändra och underhålla befintliga sidor, samt sätta publiceringsdatum så att gamla sidor automatist tas bort från hemsidan.

Teknik

Vårt stora system kräver Windows på klientnivå samt Windows Server eller UNIX på servernivå.

Som databas använder vi Oracle eller MySQL. Oracle är världsledande för framförallt tunga databaser.

Utveckling görs med SQL (inbäddat i program och med logik i databasen), samt eDeveloper Magic XPA och Crystal Reports för rapporter.

Som standardlösning för hemsidor för mindre organisationer och mindre tidningar använder vi oss av Wordpress som är PHP-baserat, och med MySQL som databas. Vi använder också DIVI som utvecklingsverktyg för hemsidor på Wordpress. DIVI gör att du som slutkund lätt kan modifiera hemsidan så som du vill ha den.

För mer avancerade hemsidor använder viss oss av RapidWeaver.